• شرایط ثبت نام و سن:

 • زمان برگزاری:

  روزهای زوج، ١٨:٣٠الی٢٠

 • مکان چمن:

  چمن خیابان کارگر

 • کادر فنی:

  آقایان .....

 • هزینه دوره:

  تماس با باشگاه