باشگاه فوتبال شاهین کرمان

باشگاه فوتبال شاهین کرمان در سال 1390 در شهر کرمان با مدیریت آقای صالح رجایی و مربیان مجرب و تحصیل کرده افتتاح شد و تا اکنون به طور پیوسته در تمام فصول پذیرای استعداد های فوتبال شهر کرمان می باشد.