تبریک

۳۰ اکتبر، ۹ آبان که به عنوان روز جهانی مربی نامگذاری شده است،

بر تمام مربیان دنیا مبارک باد. مربی بودن به آدم تعهد یاد می دهد، از خود گذشتگی یاد می دهد،

به آدم یاد می دهد که برای رسیدن بقیه به آرزوهایشان از خیلی چیزها برای خودت بگذری، مربیگری شغل نیست، عشق، ذوق، ایثار و فداکاری است، اگر به عنوان شغل به آن نگاه می کنی بزارش کنار ،ولی اگر عشق توست پس روز جهانی مربی مبارکت باشد .

نظرات

نظر خود را بنویسید